VPN Terms of Service - User Agreement - Vpnsify.com

תנאים והגבלות

1. הקדמה

2. רישיון לשימוש

3. מנוי ותשלומים

Google Play מציעה אחריות כספים חזרה למשך 60 יום על מנויים. לבקשות החזר ושאלות, פנה לתמיכה של Google Play.

4. הגבלות ושימוש

המשתמשים אסורים מפענוח חוקי, ההפך הנדסה, וכל שימוש לא מורשה באפליקציה. שימוש לא ראוי או הפרה עשויה להוביל לסיום הגישה שלך לאפליקציה.

5. סיום

אנו יכולים להשעות או לסיים את הגישה שלך ל-Vpnsify ללא הודעה מוקדמת אם אתה מפר את אחד מהתנאים אלו או אם אנו מחליטים להפסיק את האפליקציה.

6. שינויים

ל-Vpnsify יש הזכות לשנות את התנאים הללו בכל עת. השינויים יעודכנו בדף זה. השימוש הממושך באפליקציה לאחר השינויים מהווה הסכמה לתנאים המעודכנים.

7. צור קשר

לכל שאלה או דאגה לגבי התנאים האלו, אנא שלחו לנו דואר אלקטרוני ב info@vpnsify.com.